1. 4
 2. 0
 3. 3
 4. 2
 5. 1
 1. 1
 2. 0
 3. 2
 1. 3
 2. 4
 3. 5
 4. 0
 5. 7
 6. 6
 1. 2
 2. 1
 3. 1
 1. 0

MULTI-FAMILY, MIAMI BEACH, FL

MULTI-FAMILY, MIAMI BEACH, FL

MENDAVIA HOUSE, CORAL GABLES, FL

CHURCH, MIAMI, FL

 MIXED-USE, FL KEYS

 1. 5
 2. 2
 3. 0
 4. 3
 5. 4
 6. 1
 1. 1
 2. 0
 3. 2
 4. 3

RETAIL INFILL, FREDERIKSTED, ST. CROIX

EXECUTIVE HOUSE, BUTLER BAY, ST. CROIX